ΚΑΜΕΡΕΣ

ΚΑΜΕΡΕΣ

Τεχνικός σύμβουλος έρχεται στον χώρο σας και καταγράφει τα σημεία που μπορούν να τοποθετηθούν οι μονάδες του συστήματος CCTV. Κατόπιν συζήτησης μαζί σας αναλύονται οι ανάγκες για παρακολούθηση και καταγράφονται οι όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Πραγματοποιείται έρευνα υλικών με σκοπό να βρεθούν οι μονάδες οι οποίες θα πληρούν τις προδιαγραφές που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Μέρος της εύρεσης είναι ο έλεγχος και οι δοκιμές του υλικού.